Koła pasowe klinowe pod Taper Lock - Technical 

Dostarczamy koła pasowe klinowe pod Taper Lock, są to koła pasowe o profilach SPZ, SPA, SPB oraz SPC. Odpowiednie do oferowanych kół pasowych klinowych są pasy klinowe typu Z, XZ, SPZ, XPZ i analogiczne pozostałe profile A... , B...,C... . Również dostarczamy tuleje osadcze Taper Lock.

Koła pasowe klinowe pod Taper Lock - info i katalogi


ProduktyTechnica napędu i transferu mocy - Napędy i przeniesienie napędu

Prospekt taśm modularnych firmy Eurobelt

Technica napędu i transferu mocy - Napędy

Koła zębate firmy SIT

Pasy napedow, koła pasowe, szprzęgła maszynowe

Porównaj